Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

Sri Lakshmi Ashtottara in Kannada: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ (Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali) ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ಭಕ್ತನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಮೂಲವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali

|| ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ||

ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಕೃತ್ರೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಆದಿತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದಿತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಸುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಮಲಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಲೋಕಶೋಕವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುಣ್ಯಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಚಂದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಇಂದುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಆಹ್ಲಾದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಿವಕರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪೀತಪುಷ್ಕರಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ವಸುಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಉದಾರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ತ್ರೈಣಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನೃಪವೇಶ್ಮಗತಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಮುದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಇತೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Sri Lakshmi Ashtottara in Kannada PDF Download

Sri Lakshmi Ashtottara in Kannada with Image

Sri Lakshmi Ashtottara in Kannada with Image

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in English

ōṃ prakṛtyai namaḥ
ōṃ vikṛtyai namaḥ
ōṃ vidyāyai namaḥ
ōṃ sarvabhūta hitapradāyai namaḥ
ōṃ śraddhāyai namaḥ
ōṃ vibhūtyai namaḥ
ōṃ surabhyai namaḥ
ōṃ paramātmikāyai namaḥ
ōṃ vāchē namaḥ
ōṃ padmālayāyai namaḥ (10)

ōṃ padmāyai namaḥ
ōṃ śuchayē namaḥ
ōṃ svāhāyai namaḥ
ōṃ svadhāyai namaḥ
ōṃ sudhāyai namaḥ
ōṃ dhanyāyai namaḥ
ōṃ hiraṇmayyai namaḥ
ōṃ lakṣmyai namaḥ
ōṃ nityapuṣṭāyai namaḥ
ōṃ vibhāvaryai namaḥ (20)

ōṃ adityai namaḥ
ōṃ dityai namaḥ
ōṃ dīptāyai namaḥ
ōṃ vasudhāyai namaḥ
ōṃ vasudhāriṇyai namaḥ
ōṃ kamalāyai namaḥ
ōṃ kāntāyai namaḥ
ōṃ kāmāyai namaḥ
ōṃ sīrōdasambhavāyai namaḥ
ōṃ anugrahaparāyai namaḥ (30)

ōṃ ṛddhayē namaḥ
ōṃ anaghāyai namaḥ
ōṃ harivallabhāyai namaḥ
ōṃ aśōkāyai namaḥ
ōṃ amṛtāyai namaḥ
ōṃ dīptāyai namaḥ
ōṃ lōkaśōka vināśinyai namaḥ
ōṃ dharmanilayāyai namaḥ
ōṃ karuṇāyai namaḥ
ōṃ lōkamātrē namaḥ (40)

ōṃ padmapriyāyai namaḥ
ōṃ padmahastāyai namaḥ
ōṃ padmākṣyai namaḥ
ōṃ padmasundaryai namaḥ
ōṃ padmōdbhavāyai namaḥ
ōṃ padmamukhyai namaḥ
ōṃ padmanābhapriyāyai namaḥ
ōṃ ramāyai namaḥ
ōṃ padmamālādharāyai namaḥ
ōṃ dēvyai namaḥ (50)

ōṃ padminyai namaḥ
ōṃ padmagandhinyai namaḥ
ōṃ puṇyagandhāyai namaḥ
ōṃ suprasannāyai namaḥ
ōṃ prasādābhimukhyai namaḥ
ōṃ prabhāyai namaḥ
ōṃ chandravadanāyai namaḥ
ōṃ chandrāyai namaḥ
ōṃ chandrasahōdaryai namaḥ
ōṃ chaturbhujāyai namaḥ (60)

ōṃ chandrarūpāyai namaḥ
ōṃ indirāyai namaḥ
ōṃ induśītalāyai namaḥ
ōṃ āhlōdajananyai namaḥ
ōṃ puṣṭyai namaḥ
ōṃ śivāyai namaḥ
ōṃ śivakaryai namaḥ
ōṃ satyai namaḥ
ōṃ vimalāyai namaḥ
ōṃ viśvajananyai namaḥ (70)

ōṃ tuṣṭayē namaḥ
ōṃ dāridryanāśinyai namaḥ
ōṃ prītipuṣkariṇyai namaḥ
ōṃ śāntāyai namaḥ
ōṃ śuklamālyāmbarāyai namaḥ
ōṃ śriyai namaḥ
ōṃ bhāskaryai namaḥ
ōṃ bilvanilayāyai namaḥ
ōṃ varārōhāyai namaḥ
ōṃ yaśasvinyai namaḥ (80)

ōṃ vasundharāyai namaḥ
ōṃ udārāṅgāyai namaḥ
ōṃ hariṇyai namaḥ
ōṃ hēmamālinyai namaḥ
ōṃ dhanadhānya karyai namaḥ
ōṃ siddhayē namaḥ
ōṃ sadāsaumyāyai namaḥ
ōṃ śubhapradāyai namaḥ
ōṃ nṛpavēśmagatāyai namaḥ
ōṃ nandāyai namaḥ (90)

ōṃ varalakṣmyai namaḥ
ōṃ vasupradāyai namaḥ
ōṃ śubhāyai namaḥ
ōṃ hiraṇyaprākārāyai namaḥ
ōṃ samudra tanayāyai namaḥ
ōṃ jayāyai namaḥ
ōṃ maṅgaḻāyai dēvyai namaḥ
ōṃ viṣṇu vakṣaḥsthala sthitāyai namaḥ
ōṃ viṣṇupatnyai namaḥ
ōṃ prasannākṣyai namaḥ (100)

ōṃ nārāyaṇa samāśritāyai namaḥ
ōṃ dāridrya dhvaṃsinyai namaḥ
ōṃ sarvōpadrava vāriṇyai namaḥ
ōṃ navadurgāyai namaḥ
ōṃ mahākāḻyai namaḥ
ōṃ brahma viṣṇu śivātmikāyai namaḥ
ōṃ trikāla jñāna sampannāyai namaḥ
ōṃ bhuvanēśvaryai namaḥ (108)

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ YouTube Video

ತಪ್ಪದೆ ಓದಿ:

Leave a Comment