आजचा Bhagavad Gita Quotes In Marathi लेख श्री कृष्णाच्या श्रीमद भागवत गीतेला समर्पित आहे, जिथे आम्ही तुम्हाला श्रीमद भागवत गीतामधील काही चांगल्या विचारांची यादी देणार आहोत आणि श्रीमद भागवत गीतेच्या काही श्लोकांची त्यांच्या अर्थांसह माहिती देणार आहोत.

Bhagavad Gita Quotes In Marathi

भगवान श्रीकृष्णाने महाभारत युद्धाच्या वेळी अर्जुनाला त्याचे महान रूप दाखवून संदेश दिला होता, ज्याचा उल्लेख श्रीमद भागवत गीतेमध्ये आजही उपलब्ध आहे. श्रीमद भागवत गीता आजही संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

असे म्हटले जाते की जर एखाद्या व्यक्तीने भगवत गीतेचे वाचन केले तर त्याला त्याच्या आयुष्यात पुन्हा कधीही समस्या येत नाहीत, तो सर्व आसक्तींपासून मुक्त होतो आणि मोक्ष प्राप्त करतो.

Bhagavad Gita Quotes In Marathi | श्रीमद् भगवत गीता सुविचार मराठीत


1. Bhagavad Gita Quotes In Marathiनरकाला तीन दरवाजे आहेत, वासना, क्रोध आणि लोभ.


2. Bhagavad Gita Quotes In Marathiजीवन ना भविष्यात आहे ना भूतकाळात आहे, जीवन तर या क्षणी वर्तमान काळात आहे.


3.Bhagavad Gita Quotes In Marathi “ जे भूतकाळात घडून गेल ते चांगलेच घडले, जे वर्तमानात घडत आहे ते चांगल्या साठी घडत आहे आणि जे भविष्यात घडणार आहे ते सुद्धा चांगल्या साठीच घडणार आहे. ”


4.Bhagavad Gita Quotes In Marathi ज्याप्रमाणे अग्नी सोन्याची परीक्षा घेते, त्याचप्रमाणे संकट वीर पुरुषांनची परिक्षा घेतो.


5. Bhagavad Gita Quotes In Marathiजे झाले ते चांगलेच झाले, जे होत आहे ते चांगलेच होत आहे आणि जे होणार तेही चांगलेच होणार


6. Bhagavad Gita Quotes In Marathi“ बदल हा विश्वाचा नियम आहे. तुम्ही कधी, क्षणात लक्षाधीश होऊ शकता तर कधी झटपट गरीबही होऊ शकता ”


7. Bhagavad Gita Quotes In Marathiपरिश्रम केल्या शिवाय फळाची आस बघणे हा माणसाचा सर्वात मोठा मूर्खपणा आहे.


8.Bhagavad Gita Quotes In Marathi मन अशांत आहे आणि त्याला नियंत्रित करणे कठीण आहे, पण विशिष्ठ अभ्यासाने मनाला वश करता येते.


9. Bhagavad Gita Quotes In Marathi“ जी गोष्ट तुम्हाला आवडत नाही ती तुम्ही दुसऱ्यांसाठी कधीच करू नका. ”


10. Bhagavad Gita Quotes In Marathiतुमच्या आवश्यक गोष्टी करा, कारण निष्क्रियतेपेक्षा प्रत्यक्षात काम करणे चांगले आहे.


11.Bhagavad Gita Quotes In Marathi मनाच्या शांती शिवाय या जीवनात कोणतीच मोठी संपत्ती नाही.


12.Bhagavad Gita Quotes In Marathi “ कोणीच आपल्या कर्मापासून पळून जाऊ शकत नाही, कारण कर्माचे फळ तर भोगावेच लागते. ”


13. Bhagavad Gita Quotes In Marathiअपमान मृत्यूपेक्षा वाईट आहे.


14. Bhagavad Gita Quotes In Marathiकोणताही माणूस जन्माने नाही तर त्याच्या कर्माने महान होतो.


15. Bhagavad Gita Quotes In Marathi“ माणूस नेहमी त्याच्या भाग्याला दोष देतो, हे माहीत असूनही की भाग्यापेक्षा मोठं त्याचं कर्म आहे, जे फक्त त्याच्याच हातात आहे. ”


16. Bhagavad Gita Quotes In Marathiमानव कल्याण हे भगवद्गीतेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मानवाने कर्तव्य बजावताना मानव कल्याणाला प्राधान्य दिले पाहिजे.


17.Bhagavad Gita Quotes In Marathi फळाची इच्छा न ठेवता काम करणे हेत खरे कर्म आणि ईश्वर चरणी समर्पित तोच खरा धर्म


18.Bhagavad Gita Quotes In Marathi “ तुमच्या इच्छा शक्तीच्या माध्यमातून स्वत:ला चांगले वळण द्या

कधीही स्व: इच्छेने स्वत:ला उध्वस्त करु नका

हिच इच्छाशक्ती तुमचा मित्र किंवा शत्रू होऊ शकते. ”


19. Bhagavad Gita Quotes In Marathiमी भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यातील सर्व प्राणी ओळखतो, परंतु प्रत्यक्षात मला कोणीही ओळखत नाही.


20. Bhagavad Gita Quotes In Marathiजेव्हा माणसाच्या गरजा बदलतात तेव्हा माणसाची बोलण्याची पद्धत बदलते.


21.Bhagavad Gita Quotes In Marathi “ अती आनंदी असताना आणि अती दुःखी असताना कधीच निर्णय घेऊ नका. कारण या दोन्ही परिस्थितीत तुम्ही योग्य निर्णय नाही घेऊ शकत. ”


22. Bhagavad Gita Quotes In Marathiवेळेच्या आधी आणि नशिबापेक्षा जास्त कोणालाच काही मिळत नाही.


23. Bhagavad Gita Quotes In Marathiशांत राहण्यापेक्षा दुसरं कोणतंच मोठं उत्तर नाही आणि माफ करण्यापेक्षा दुसरी कोणती शिक्षा नाही.


24. Bhagavad Gita Quotes In Marathi“ ज्या माणसाकडे संयम असतो त्या माणसाच्या ताकदीची बरोबरी कोणाच करू शकत नाही.”


25.Bhagavad Gita Quotes In Marathi तुझं, माझं, छोटं, मोठं असे भेद मनातून काढून टाका, मग सगळं तुमचं आहे आणि तुम्ही सर्वांचे आहात.


Bhagavad Gita Captions In Marathi | श्रीमद भगवद्गीता कॅपशन्स


1. माणूस त्याच्या विश्वासाप्रमाणे असतो, तो जसा विश्वास ठेवतो तसेच त्याचे व्यक्तिमत्व बनते.


2. “ फक्त मनच तुमचा मित्र अथवा शत्रू असू शकतो.”


3. आत्मज्ञानाच्या तलवारीने अज्ञानाची शंका मनातून काढून टाका. उठा, शिस्तबद्ध व्हा.


4. कोणीच आपल्या कर्मापासून पळून जाऊ शकत नाही, कारण कर्माचे फळ तर भोगावेच लागते.


5. “ जेव्हा ध्यानावर प्रभुत्व मिळवले

जाते, तेव्हा वारा नसलेल्या ठिकाणी दिव्याच्या ज्योतीप्रमाणे मन अचल असते.”


6. यशाचे कुलूप ज्या लॉकमध्ये आहे ते कुलूप दोन चाव्यांनी उघडले जाते. एक मेहनत आणि दुसरी जिद्द.


7. जर मनाला नियंत्रित केलं नाही तर ते शत्रूसमान काम करेल.


8. मनाच्या शांती शिवाय या जीवनात कोणतीच मोठी संपत्ती नाही.


9. सदैव शंका घेणाऱ्या माणसासाठी आनंद या जगात किंवा दुसऱ्या जगात नाही भेटत.


10. सतत संशय घेणारा माणूस या जगात नाही तर कुठेच आनंदी असू शकत नाही.


11. जे कर्म नैसर्गिक नाही ते तुम्हाला नेहमीच थकवते.


Bhagavad Gita Status In Marathi | श्रीमद भगवद्गीता स्टेटस


1. जर मनाला नियंत्रित केलं नाही तर ते शत्रूसमान काम करेल.


2. माफ करणं आणि शांत राहणं शिकाल तर तुमच्यात अशी ताकद येईल की डोंगर स्वतः तुम्हाला रस्ता बनवून देतील.


3. जे मनावर ताबा ठेवत नाहीत त्यांच्याशी तो शत्रू समान कार्य करतो.


4. सत्य कधीच असं सांगत नाही की मी सत्य आहे, पण खोटं नेहमी ओरडून सांगतं की मीच सत्य आहे.


5. इतिहास सांगतो की, भूतकाळात सुख होतं, विज्ञान सांगते की भविष्यात सुख मिळेल, पण धर्म सांगतो की, मन पवित्र आणि विचार चांगले असतील तर दररोज सुख मिळेल.


6. माणूस जन्माने नाही तर कर्माने महान बनतो.


7. पृथ्वीवर जसे ऋतू बदलतात तसंच माणसाच्या आयुष्यात सुख दुःख येत असतात.


8. अती आनंदी असताना आणि अती दुःखी असताना कधीच निर्णय घेऊ नका. कारण या दोन्ही परिस्थितीत तुम्ही योग्य निर्णय नाही घेऊ शकत.


9. ज्ञानी माणसाला काचऱ्याचा ढीग, दगड आणि सोन हे सर्व सारखेच आहे.


10. तुम्हाला जे मिळत आहे ते तुमच्यासाठी योग्य आहे की नाही हे तुम्हाला माहीत नाही मात्र देणाऱ्याला नक्कीच माहीत आहे.


11. प्रार्थना केल्यामुळे परिस्थिती बदलेल अथवा नाही, पण माणसाचे चरित्र मात्र नक्कीच बदलते.


Shrimad Bhagavad Gita Thoughts In Marathi | श्रीमद भगवद्गीता विचार


1. ज्याचा परिणाम चांगला तेच चांगले कर्म असे नव्हे तर चांगले कर्म तेच ज्याचा उद्देश वाईट नसतो.


2. जीवनात कोणतीच गोष्ट स्थिर नाही, सगळीकडे बदल सुरू आहे, प्रत्येक गोष्ट वाढत आहे. हीच गोष्ट तुम्हाला जमिनीला धरून ठेवते.


3. कर्म मला बांधत नाही, कारण मला कर्माच्या फळाची लालसा नाही.


4. सत्य कधीच असं सांगत नाही की मी सत्य आहे, पण खोटं नेहमी ओरडून सांगतं की मीच सत्य आहे.


5. परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे, प्रत्येक क्षण बदलत आहे हे त्याचे उदाहरण आहे


6. फळाची लालसा सोडून जो मनुष्य कर्म करतो तोच आपले जीवन यशस्वी करतो.


7. माणूस नेहमी त्याच्या भाग्याला दोष देतो, हे माहीत असूनही की भाग्यापेक्षा मोठं त्याचं कर्म आहे, जे फक्त त्याच्याच हातात आहे.


8. विनाकारण चिंता आणि भीती एखाद्या रोगाप्रमाणे आहे, जी तुम्हाला आतून पोखरत राहते.


9. जो सर्व इच्छांचा त्याग करतो आणि “मी” आणि “माझे” याची लालसा आणि देवापासून मुक्त होतो त्याला शांती मिळते.


10. ज्या माणसाकडे संयम असतो त्या माणसाच्या ताकदीची बरोबरी कोणाच करू शकत नाही.


11. विनाकारण चिंता आणि भीती एखाद्या रोगाप्रमाणे आहे, जी तुम्हाला आतून पोखरत राहते.


Bhagavad Gita Saar In Marathi | भगवद्गीता सार मराठीत


1. यश मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आत्म नियंत्रण


2. जे झालं ते चांगलंच होतं, जे घडतंय ते चांगल्यासाठीच होतंय, जे होईल तेही चांगलंच होईल.


3. पृथ्वीवर जसे ऋतू बदलतात तसंच माणसाच्या आयुष्यात सुख दुःख येत असतात.


4. आनंद आणि शांती त्यांनाच मिळते जे सर्व इच्छांपासून दूर, कोणतीच अपेक्षा न बाळगता, अंहकाराशिवाय काम करतात.


5. माणूस त्याच्या श्रद्धेने घडतो. तो जसा विश्वास ठेवतो, तसा तो आहे!


6. जेव्हा माणूस त्याच्या कामात आनंद शोधतो तेव्हा त्याला पूर्णत्व येते.


7. इंद्रिये आणि जाणिवेतून निर्माण होणारा आनंद नेहमीच दुःखाला कारणीभूत ठरतो.


8. जो सदैव संशय घेतो त्याच्यासाठी या जगात किंवा इतर कोठेही सुख नाही.


9. यांत्रिक अभ्यासापेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ आहे. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे. – भगवद्गीता


10. वेळ हरवत अथवा जिंकवत नाही तर ती शिकवते.


11. तुम्हाला जे मिळत आहे ते तुमच्यासाठी योग्य आहे की नाही हे तुम्हाला माहीत नाही मात्र देणाऱ्याला नक्कीच माहीत आहे.


भगवत गीता श्लोक मराठी | Bhagvad Gita Shlok In Marathi


1. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत:। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: हे भरत (अर्जुना), जेव्हा जेव्हा धर्माचा ऱ्हास होतो आणि अधर्म वाढतो तेव्हा मी (श्री कृष्ण) स्वतःला निर्माण करतो म्हणजेच धर्माच्या पुनरुज्जीवनासाठी अवतार घेतो.


2. नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: कोणतीही शस्त्रे आत्म्याला कापू शकत नाहीत आणि अग्नि त्याला जाळू शकत नाही. पाणी ते ओले करू शकत नाही, वा वारा सुकवू शकत नाही. (येथे भगवान श्रीकृष्णांनी आत्मा अमर आणि शाश्वत असल्याबद्दल सांगितले आहे.)


3. श्रद्धावान्ल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय:। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: ज्या लोकांमध्ये श्रद्धा असते, ज्यांचा आपल्या इंद्रियांवर ताबा असतो, जे साधनांवर एकनिष्ठ असतात, ते आपल्या तळमळीने ज्ञान प्राप्त करतात, नंतर ज्ञान मिळाल्यानंतर त्यांना लवकरच परम शांती (परमेश्वर प्राप्तीच्या रूपात परम शांती) प्राप्त होते.


4. क्रोधाद्भवति संमोह: संमोहात्स्मृतिविभ्रम:। स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: रागामुळे माणसाचे मन अशांत होते म्हणजेच तो मूर्ख बनतो त्यामुळे त्याची स्मरणशक्ती गोंधळून जाते. स्मरणशक्तीतील गोंधळामुळे माणसाची बुद्धी नष्ट होते आणि बुद्धी नष्ट झाली की माणूस स्वतःचा नाश करतो.


5. सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: (हे अर्जुन) सर्व धर्मांचा त्याग करून, सर्व आश्रयांचा त्याग करून, एकट्या माझ्याकडे ये, मी (श्रीकृष्ण) तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन, म्हणून शोक करू नकोस.


6. ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: विषयांचा (वस्तूंचा) विचार करून माणूस त्यांच्याशी संलग्न होतो. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये इच्छा निर्माण होतात आणि त्यांच्या इच्छांमध्ये अडथळा निर्माण होऊन क्रोध निर्माण होतो. (येथे भगवान श्रीकृष्णांनी इंद्रिय आसक्तीचे दुष्परिणाम सांगितले आहेत.)


7. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: कामावर तुमचा हक्क आहे, पण कामाच्या परिणामावर कधीच नाही, म्हणून परिणामासाठी काम करू नका आणि काम करताना कसलीही आसक्ती ठेवू नका. (कर्मयोग तत्त्वज्ञानाचा मूळ आधार असलेल्या श्रीमद्भवद्गीतेतील हा एक महत्त्वाचा श्लोक आहे.)


8. हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय:॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: जर तू (अर्जुना) युद्धात हौतात्म्य प्राप्त केलेस तर तुला स्वर्ग प्राप्त होईल आणि जर तू विजयी झालास तर तुला पृथ्वीचे सुख मिळेल, म्हणून हे कौंतेया (अर्जुन) ऊठ आणि दृढनिश्चयाने युद्ध कर. (येथे भगवान श्रीकृष्णांनी सध्याच्या कृतीच्या परिणामांची चर्चा केली आहे, याचा अर्थ सध्याच्या कृतीपेक्षा काहीही चांगले नाही.)


9. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: महापुरुष जे काही कार्य करतात ते कोणतेही आचरण असो, इतर मानव (सामान्य लोक) देखील तेच वागतात आणि तेच कार्य करतात. तो (महापुरुष) कोणताही पुरावा किंवा उदाहरण सादर करतो, संपूर्ण मानव समुदाय त्याचे अनुसरण करू लागतो.


10. परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे॥Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: मी (श्री कृष्ण) युगानुयुगात श्रेष्ठ लोकांच्या कल्याणासाठी, दुष्टांच्या नाशासाठी आणि धर्माच्या स्थापनेसाठी प्रत्येक युगात जन्म घेत आलो आहे.


11. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वाष्र्णेय बलादिव नियोजितः ।।Bhagvad Gita Shlok In Marathi

अर्थ: अर्जुन भगवान श्रीकृष्णाला विचारतो की हा कोण आहे जो त्याला पाप करत आहे. माझी इच्छाही नाही, मला असे वाटते की मला हे काम करायला भाग पाडले जात आहे.


असे मानले जाते की श्रीमद भागवत गीता वाचनामुळे माणसाला आयुष्यातील सर्व समस्यांशी लढण्याची शक्ती मिळते. जर तुम्हीही तुमच्या जीवनात त्रस्त असाल आणि समस्येतून मार्ग काढू शकत नसाल, तर श्रीमद भागवत गीता हा पवित्र ग्रंथ एकदा वाचा.

श्रीमद भागवत गीतेचा ग्रंथ खूप मोठा आहे आणि तो पूर्ण वाचणे अशक्य आहे असा प्रश्न अनेकांना असतो, पण मी तुम्हाला सांगतो की, जेव्हा तुम्ही ते वाचायला सुरुवात कराल तेव्हा तुम्ही संपूर्ण पुस्तक आपोआप वाचाल. मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा Bhagavad Gita Quotes In Marathi लेख आवडला असेल आणि तो तुमच्या प्रिय मित्र आणि नातेवाईकांसह सामायिक करा.

हे पन वाचा:

Leave A Reply